Lương

  • Theo cơ cấu công ty và phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc

Tài sản

  • Nam, tuổi 21 – 30 tuổi (Phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự)
  • Chứng chỉ nghề – Văn bằng cao cấp về điện, dụng cụ cơ khí, kỹ thuật sản xuất, hàn, công nghiệp, xây dựng, dân dụng, cơ khí, nhà sản xuất khuôn mẫu, cơ khí nhà máy

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.