Tổ chức Kulthorn đã được công nhận từ Bí mật

Đó là niềm vui và vinh dự lớn mà Tổ chức Kulthorn đã nhận được sự công nhận từ Ban thư ký của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn vì sự đóng góp của nó trong việc giảm các chất làm suy giảm tầng ozone và chứng chỉ Nghị định thư Montreal đã được trao cho tổ chức của chúng tôi vào ngày 24 tháng 4 Năm 2008, trong bức ảnh này, ông Sumeth Simakulthorn đã nhận được giải thưởng từ ông Ian Porter, Giám đốc Ngân hàng Thế giới của Ngân hàng Thế giới Thái Lan.

Mặc dù Tổ chức Kulthorn của chúng tôi đã đạt được mức độ giảm các chất làm suy giảm tầng ozone bằng cách thay thế máy nén khí dựa trên CFC bằng máy nén không CFC tiết kiệm năng lượng, trong tương lai, Tổ chức Kulthorn sẽ tiếp tục dự án này bằng cách tiếp tục nghiên cứu và sản xuất lớn hơn loạt máy nén không CFC tiết kiệm năng lượng hiệu quả, và phân phối các thiết bị khác có liên quan.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.