SẢN PHẨM MÁY NÉN KHÍ

TỦ LẠNH

Refrigerant

Phase

Voltage

R134aR404A1115240220-240ModelBOMDispVolt1Hz1Volt2Hz2PhaseRefriApps.Motor typeCooling (Watt)Cooling (BTU)Input (Watt)COPEER
YesNoYesNoNoYesAZ 0411Y61N-A05.59220-24050-1R134aCBPR.S.I.R.280/-955/-955/-1.48/-5.05/-
YesNoYesNoNoYesAZ 0411Y-650G-A15.59220-24050/60-1R134aCBPR.S.I.R.285/325972/1109972/11091.33/1.394.52/4.76
YesNoYesNoYesNoAZ 33LY-1566-A03.2824050-1R134aLBPR.S.I.R.67/-229/-229/-0.96/-3.27/-
YesNoYesNoYesNoAZ 36LY-1567-A03.5924050-1R134aLBPR.S.I.R.79/-270/-270/-1.00/-3.41/-
YesNoYesNoYesNoAZ 56LY-1569-A05.5924050-1R134aLBPR.S.I.R.120/-409/-409/-1.09/-3.72/-
YesNoYesNoNoYesAZ 1320Y54X-A12.95220-24050-1R134aLBPR.S.I.R.57/-194/-194/-0.88/-2.99/-
YesNoYesYesNoNoAZ 1330Y-1555-A03.5911560-1R134aLBPR.S.I.R.87/-297/-297/-0.94/-3.19/-
YesNoYesNoNoYesAZ 1335Y526-A04.00220-24050-1R134aLBPR.S.I.R.93/-317/-317/-0.99/-3.38/-
YesNoYesYesNoNoAZ 1340Y-156U-A05.0011560-1R134aLBPR.S.I.R.132/-450/-450/-1.07/-3.66/-
NoYesYesNoNoYesAZ 2360Z59A-A03.59220-24050-1R404ALBPC.S.I.R.158/-539/-539/-1.05/-3.59/-
YesNoYesYesNoNoAZ 3414Y-151B-A04.0011560-1R134aHBPR.S.I.R.445/-1518/-1518/-1.93/-6.60/-
YesNoYesNoNoYesAZ 9349Y55Y-A22.95220-24050-1R134aCBPC.S.I.R.150/-512/-512/-1.36/-4.65/-

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.