SẢN PHẨM MÁY NÉN KHÍ

TỦ ĐÔNG

Refrigerant

Phase

Voltage

R134aR22R22/R407CR404A13200-220208-230220-240380-420Model      BOMDispVolt1Hz1Volt2Hz2PhaseRefriApps.Motor typeCooling (Watt)Cooling (BTU)Input (Watt)COPEER
NoNoNoYesYesNoNoNoNoNoWJ 22LZ-175G-A021.5024050-1R404ALBPC.S.R.871/-2972/-2972/-1.37/-4.66/-
NoNoNoYesYesNoNoNoNoNoWJ 22LZ-1751-A021.5024050-1R404ALBPC.S.R.871/-2972/-2972/-1.37/-4.66/-
NoNoYesNoYesNoNoNoNoNoWJ 22MHG-175K-A021.5024050-1R22/R407CMBP/HBPC.S.R.1700/31505800/107485800/107481.77/2.596.05/8.82
NoNoYesNoYesNoNoNoNoNoWJ 22MHG-1746-A021.5024050-1R22/R407CMBP/HBPC.S.R.1700/31505800/107485800/107481.77/2.596.05/8.82
NoNoNoYesYesNoNoNoNoNoWJ 26LZ-3753-A026.7524050-1R404ALBPC.S.R.1119/-3818/-3818/-1.29/-4.41/-
NoNoNoYesYesNoNoNoNoNoWJ 26LZ-375H-A026.7524050-1R404ALBPC.S.R.1119/-3818/-3818/-1.29/-4.41/-
NoNoYesNoYesNoNoNoNoNoWJ 26MHG-3748-A026.7524050-1R22/R407CMBP/HBPC.S.R.2150/39507336/134777336/134771.73/2.555.89/8.70
NoNoYesNoYesNoNoNoNoNoWJ 26MHG-375L-A026.7524050-1R22/R407CMBP/HBPC.S.R.2150/39507336/134777336/134771.73/2.555.89/8.70
NoNoNoYesYesNoNoNoNoNoWJ 31LZ-1754-A030.5024050-1R404ALBPC.S.R.1340/-4572/-4572/-1.34/-4.57/-
NoNoNoYesYesNoNoNoNoNoWJ 31LZ-175J-A030.5024050-1R404ALBPC.S.R.1340/-4572/-4572/-1.34/-4.57/-
NoNoYesNoYesNoNoNoNoNoWJ 31MHG-1749-A030.5024050-1R22/R407CMBP/HBPC.S.R.2450/44008359/150138359/150131.72/2.405.87/8.17
NoNoYesNoYesNoNoNoNoNoWJ 31MHG-175M-A030.5024050-1R22/R407CMBP/HBPC.S.R.2450/44008359/150138359/150131.72/2.405.87/8.17
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2430ZK84W-A119.80220-24050-1R404ALBPC.S.R.703/-2399/-2399/-1.28/-4.36/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2435ZK-P81D-A121.50220-24050-1R404ALBPC.S.R.850/-2900/-2900/-1.33/-4.55/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2440ZK81E-A124.20220-24050-1R404ALBPC.S.R.967/-3299/-3299/-1.32/-4.51/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2440ZK84S-A124.20220-24050-1R404ALBPC.S.R.967/-3299/-3299/-1.32/-4.51/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2440ZK-SA95R-A024.20220-24050-1R404ALBPC.S.R.967/-3299/-3299/-1.32/-4.51/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2440ZK-SA86B-A124.20220-24050-1R404ALBPC.S.R.967/-3299/-3299/-1.32/-4.51/-
NoNoNoYesYesNoNoYesNoNoWJ 2450Z-281F-A126.75208-23060-1R404ALBPC.S.R.1290/-4401/-4401/-1.19/-4.08/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2450ZK84Y-A126.75220-24050-1R404ALBPC.S.R.1114/-3801/-3801/-1.29/-4.39/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2450ZK70F-A026.70220-24050-1R404ALBPC.S.R.1114/-3801/-3801/-1.29/-4.39/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2450ZK-P876-A126.70220-24050-1R404ALBPC.S.R.1114/-3801/-3801/-1.29/-4.39/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2450ZK-P81G-A126.70220-24050-1R404ALBPC.S.R.1114/-3801/-3801/-1.29/-4.39/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2450ZK-P91V-A126.70220-24050-1R404ALBPC.S.R.1114/-3801/-3801/-1.29/-4.39/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2450ZK-SA86D-A126.75220-24050-1R404ALBPC.S.R.1114/-3801/-3801/-1.29/-4.39/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2450ZK-SA95W-A026.75220-24050-1R404ALBPC.S.R.1114/-3801/-3801/-1.29/-4.39/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2455ZK81H-A130.50220-24050-1R404ALBPC.S.R.1378/-4702/-4702/-1.31/-4.48/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2455ZK86E-A130.50220-24050-1R404ALBPC.S.R.1378/-4702/-4702/-1.31/-4.48/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2455ZK-SA95Y-A030.50220-24050-1R404ALBPC.S.R.1378/-4702/-4702/-1.31/-4.48/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2460Z74Z-A134.50220-24050-1R404ALBPC.S.R.1600/-5459/-5459/-1.40/-4.78/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 2460Z73G-A134.50220-24050-1R404ALBPC.S.R.1600/-5459/-5459/-1.40/-4.78/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 5510EK86L-A019.80220-24050-1R22HBPP.S.C.2690/-9178/-9178/-2.46/-8.39/-
NoYesNoNoYesNoNoYesNoNoWJ 5510EK-281N-A119.80208-23060-1R22HBPP.S.C.3390/-11567/-11567/-2.46/-8.38/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 5513EK81S-A021.50220-24050-1R22HBPC.S.R.3165/-10799/-10799/-2.60/-8.87/-
NoYesNoNoYesNoNoYesNoNoWJ 5513EK-281R-A021.50208-23060-1R22HBPP.S.C.3810/-13000/-13000/-2.57/-8.75/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 5515EK81V-A024.20220-24050-1R22HBPP.S.C.3517/-12000/-12000/-2.59/-8.82/-
NoYesNoNoYesNoNoYesNoNoWJ 5515EK-2P81W-A124.20208-23060-1R22HBPP.S.C.4220/-14399/-14399/-2.46/-8.39/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 5516EK86X-A026.75220-24050-1R22HBPP.S.C.3927/-13399/-13399/-2.53/-8.64/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 5518EK87A-A030.50220-24050-1R22HBPP.S.C.4425/-15098/-15098/-2.49/-8.48/-
NoYesNoNoYesNoNoYesNoNoWJ 5518EK-2P81Y-A030.50208-23060-1R22HBPP.S.C.5480/-18698/-18698/-2.46/-8.38/-
YesNoNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9445YK-SA82C-A124.20220-24050-1R134aCBPC.S.R.1170/-3992/-3992/-1.83/-6.24/-
YesNoNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9450YK-P87P-A126.75220-24050-1R134aCBPC.S.R.1348/-4599/-4599/-1.71/-5.82/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9460EK-SA82E-A119.80220-24050-1R22CBPC.S.R.1490/-5084/-5084/-1.74/-5.95/-
NoNoYesNoYesNoNoYesNoNoWJ 9460G-273N-A219.80208-23060-1R22/R407CCBPC.S.R.1846/-6299/-6299/-1.76/-6.00/-
YesNoNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9460YK-P82H-A130.50220-24050-1R134aCBPC.S.R.1580/-5391/-5391/-1.82/-6.20/-
YesNoNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9460YK-P785-A130.50220-24050-1R134aCBPC.S.R.1580/-5391/-5391/-1.82/-6.20/-
YesNoNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9460YK-SA82J-A130.50220-24050-1R134aCBPC.S.R.1580/-5391/-5391/-1.82/-6.20/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9470EK87Y-A121.55220-24050-1R22CBPC.S.R.1700/-5800/-5800/-1.77/-6.05/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9470EK-SA84R-A121.55220-24050-1R22CBPC.S.R.1700/-5800/-5800/-1.77/-6.05/-
NoNoYesNoYesNoNoNoYesNoWJ 9470GK-SA96S-A021.55220-24050-1R22/R407CCBPC.S.R.1700/-5800/-5800/-1.77/-6.05/-
YesNoNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9470Y73A-A134.5220-24050-1R134aMBP/HBPC.S.R.1720/32905869/112255869/112251.70/2.355.81/8.02
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 9470Z88B-A121.50220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.1810/31806176/108506176/108501.72/2.345.88/7.99
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 9470Z85C-A121.50220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.1810/31806176/108506176/108501.72/2.345.88/7.99
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 9470Z75A-A121.50220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.1810/31806176/108506176/108501.72/2.345.88/7.99
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9480EK82L-A124.20220-24050-1R22CBPC.S.R.1900/-6483/-6483/-1.73/-5.89/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9480EK85F-A124.20220-24050-1R22CBPC.S.R.1900/-6483/-6483/-1.73/-5.89/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9480EK-SA88C-A124.20220-24050-1R22CBPC.S.R.1900/-6483/-6483/-1.73/-5.89/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9485EK88E-A126.70220-24050-1R22CBPC.S.R.2140/-7302/-7302/-1.72/-5.86/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9485EK88F-A126.70220-24050-1R22CBPC.S.R.2140/-7302/-7302/-1.72/-5.86/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9485EK-SA82N-A126.70220-24050-1R22CBPC.S.R.2140/-7302/-7302/-1.72/-5.86/-
NoNoYesNoYesNoNoNoYesNoWJ 9485GK-SA96H-A026.70220-24050-1R22/R407CCBPC.S.R.2140/-7302/-7302/-1.72/-5.86/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 9485Z96K-A024.20220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.2180/37907438/129317438/129311.73/2.335.90/7.93
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 9485Z88G-A124.20220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.2180/37907438/129317438/129311.73/2.335.90/7.93
NoNoNoYesYesNoNoYesNoNoWJ 9485Z-277C-A124.20208-23060-1R404AMBP/HBPC.S.R.2085/40317114/137547114/137541.44/2.144.91/7.29
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 9490Z77V-A126.70220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.2345/39868001/136008001/136001.68/2.175.72/7.42
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 9490Z88H-A126.70220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.2345/39868001/136008001/136001.68/2.175.72/7.42
NoNoNoYesYesNoNoYesNoNoWJ 9490Z-279T-A126.70208-23060-1R404AMBP/HBPC.S.R.2696/44909199/153209199/153201.65/2.145.63/7.30
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9510EK82S-A130.50220-24050-1R22CBPC.S.R.2460/-8394/-8394/-1.73/-5.89/-
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9510EK-SA88J-A130.50220-24050-1R22CBPC.S.R.2460/-8394/-8394/-1.73/-5.89/-
NoNoYesNoYesNoNoNoNoNoWJ 9510GK-SA97D-A030.50220-241501R22/R407CCBPC.S.R.2460/-8394/-8394/-1.73/-5.89/-
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 9510Z85B-A130.50220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.2697/46899202/159999202/159991.60/2.205.45/7.51
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 9510Z88L-A130.50220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.2697/46899202/159999202/159991.60/2.205.45/7.51
NoYesNoNoYesNoNoNoYesNoWJ 9513E77W-A134.50220-24050-1R22MBP/HBPC.S.R.3030/527610338/1800210338/180021.85/2.406.31/8.19
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 9513Z96P-A134.50220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.3157/533410772/1820010772/182001.61/2.165.51/7.38
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 9513Z75D-A134.50220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.3157/533410772/1820010772/182001.61/2.165.51/7.38
NoNoNoYesYesNoNoNoYesNoWJ 9513Z73E-A134.50220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.3157/533410772/1820010772/182001.61/2.165.51/7.38
NoNoNoYesYesNoNoYesNoNoWJ 9513Z-279J-A134.50208-23060-1R404AMBP/HBPC.S.R.3650/625612454/2134512454/213451.61/2.145.48/7.31

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.