SẢN PHẨM MÁY NÉN KHÍ

KHO ĐÔNG

Refrigerant

Phase

Voltage

R223200-220380-420Model      BOMDispVolt1Hz1Volt2Hz2PhaseRefriApps.Motor typeCooling (Watt)Cooling (BTU)Input (Watt)COPEER
YesYesNoYesLA 5590EXG016-A0174:00380-42050440-460603R22HBP3 PHASE21981/2637874999/9000274999/900022.90/2.909.89/9.90
YesYesNoYesLA 5590EXG001-A0174:00380-42050440-460603R22HBP3 PHASE21981/2637874999/9000274999/900022.90/2.909.89/9.90
YesYesNoYesLA 5610EXG027-A0197:00380-42050440-460603R22HBP3 PHASE25498/3077486999/10500186999/1050012.90/2.909.90/9.91
YesYesNoYesLA 5610EXG005-A0197:00380-42050440-460603R22HBP3 PHASE25498/3077486999/10500186999/1050012.90/2.909.90/9.91
YesYesNoYesLA 5610EXG021-A0197:00380-42050440-460603R22HBP, A/C3 PHASE25498/3077486999/10500186999/1050012.90/2.909.90/9.91
YesYesYesNoLA 5610EXT029-A0197:00200-22050200-230603R22HBP, A/C3 PHASE25498/3077486999/10500186999/1050012.90/2.909.90/9.91
YesYesNoYesLA 5612EXG009-A0211:00380-42050440-460603R22HBP, A/C3 PHASE28429/3517097000/12000097000/1200002.90/2.909.90/9.90
YesYesNoYesLA 5612EXG017-A0211:00380-42050440-460603R22HBP, A/C3 PHASE28429/3517097000/12000097000/1200002.90/2.909.90/9.90

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.