SẢN PHẨM MÁY NÉN KHÍ

MÁY ĐIỀU HÒA

Refrigerant

Phase

Voltage

R22R404A3380-420Model      BOMDispVolt1Hz1Volt2Hz2PhaseRefriApps.Motor typeCooling (Watt)Cooling (BTU)Input (Watt)COPEER
NoYesYesYesKA 90MHZ-4103-A090.00380-42050-3R404AMBP3 PHASE8382/-28599/-28599/-2.28/-7.78/-
NoYesYesYesKA 100MHZ-4104-A0100:00380-42050-3R404AMBP3 PHASE9379/-32001/-32001/-2.25/-7.69/-
NoYesYesYesKA 115MHZ-4105-A0115:00380-42050-3R404AMBP3 PHASE10786/-36802/-36802/-2.21/-7.54/-
YesNoYesYesKA 5538EXG001-A065:00380-42050440-460603R22HBP, A/C3 PHASE8793/1084430002/3700030002/370003.22/3.3010.99/11.26
YesNoYesYesKA 5542EXG002-A070:00380-42050440-460603R22HBP, A/C3 PHASE9965/1201734001/4100234001/410023.27/3.3111.16/11.30
YesNoYesYesKA 5550EXG035-A080:00380-42050440-460603R22HBP3 PHASE12017/1436141002/4900041002/490003.26/3.2911.12/11.23
YesNoYesYesKA 5550EXG003-A080:00380-42050440-460603R22HBP, A/C3 PHASE12017/1436141002/4900041002/490003.26/3.2911.12/11.23
YesNoYesYesKA 5550EXG045-A080:00380-42050440-460603R22HBP, A/C3 PHASE12017/1436141002/4900041002/490003.26/3.2911.12/11.23
YesNoYesYesKA 5555EXG004-A090:00380-42050440-460603R22HBP, A/C3 PHASE13482/1612046001/5500146001/550013.28/3.2411.19/11.06
YesNoYesYesKA 5560EXG032-A0100:00380-42050440-460603R22HBP3 PHASE15534/1699953002/5800153002/580013.28/3.1111.19/10.61
YesNoYesYesKA 5560EXG046-A0100:00380-42050440-460603R22HBP, A/C3 PHASE15534/1699953002/5800153002/580013.28/3.1111.19/10.61
YesNoYesYesKA 5560EXG005-A0100:00380-42050440-460603R22HBP, A/C3 PHASE15534/1699953002/5800153002/580013.28/3.1111.19/10.61
YesNoYesYesKA 5560EXG023-A0100:00380-42050440-460603R22HBP3 PHASE15534/1699953002/5800153002/580013.28/3.1111.19/10.61
YesNoYesYesKA 5570EXG006-A0115:00380-42050440-460603R22HBP, A/C3 PHASE16999/2051658001/7000158001/700013.11/3.1010.61/10.58
YesNoYesYesKA 5570EXG047-A0115:00380-42050440-460603R22HBP3 PHASE16999/2051658001/7000158001/700013.11/3.1010.61/10.58
NoYesYesYesKA 9524ZXG039-A070:00380-42050440-460603R404AMBP3 PHASE6096/685820800/2339920800/233992.18/2.147.43/7.31
NoYesYesYesKA 9540ZXG043-A0115:00380-42050440-460603R404AMBP3 PHASE10786/1187036802/4050036802/405002.21/2.127.54/7.23

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.