GIẢI THƯỞNG & CÔNG NHẬN

GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG

2011

– GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG KANO (GIẢI THƯỞNG BRONZE) THEO HIỆP HỘI KHUYẾN MÃI CÔNG NGHỆ (TPA)

2007

ISO 9001: 2015 17 THÁNG 11 NĂM 2016 :: BỞI CHỨNG NHẬN BITAU VERITAS (THÁI LAN) LTD.

2006

– CHỨNG NHẬN Q-MARK CỦA BAN CHỈ ĐẠO TIÊU CHUẨN VỀ THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP VÀ NGÂN HÀNG

2004

– GIẢI THƯỞNG TRƯỚC TỐT NHẤT – GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ B EXNG VIỆC TRAO ĐỔI CHỨNG KHOÁN CỦA THÁI LAN VÀ TIỀN TỆ & NGÂN HÀNG

1989

– GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM TỐT NHẤT CỦA THÁI BAN NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ ỦY BAN

1988

– GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN TỐT NHẤT CỦA BAN CHỌN LỰA CHỌN SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN TỐT NHẤT VÀ BAN ĐẦU

– CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT CỦA GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM THÁI XUẤT KHẨU CỦA BAN GIẢI THƯỞNG THAI EXPO

– GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM TỐT NHẤT CỦA NEWSPAPER VÀ UIT BAN

GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM

2016

– GIẢI THƯỞNG BẠC BẠC THÁI LAN KAIZEN TỪ HIỆP HỘI KHUYẾN MÃI CÔNG NGHỆ (TPA) – THÁI NHẬT

2015

GIẢI THƯỞNG BẠC VÀNG GIẢI THƯỞNG KAIZEN BẠC VÀNG TỪ HIỆP HỘI KHUYẾN MÃI CÔNG NGHỆ (TPA) – THÁI NHẬT BẢN

2014

– GIẢI THƯỞNG KAIZEN (GIẢI THƯỞNG BRONZE – VĂN PHÒNG) TỪ HIỆP HỘI KHUYẾN MÃI CÔNG NGHỆ (TPA) – THÁI NHẬT

2013

– GIẢI THƯỞNG KAIZEN (GIẢI THƯỞNG VÀNG – TỰ ĐỘNG) TỪ HIỆP HỘI KHUYẾN MÃI CÔNG NGHỆ (TPA) – THÁI NHẬT

2010

– GIẢI THƯỞNG KAIZEN: CẢI TIẾN TIẾP TỤC CÔNG TÁC B ASSNG HỢP TÁC CÔNG NGHỆ (TPA)

– GIẢI THƯỞNG 5S THÁI LAN (GIẢI THƯỞNG VÀNG) B ASSNG HỢP ĐỒNG KHUYẾN MÃI CÔNG NGHỆ (TPA)

2009

– GIẢI THƯỞNG LEAN: GIẢM GIÁ CHẤT THẢI TỪ CÔNG VIỆC B ASSNG HỢP ĐỒNG CÔNG NGHỆ (TPA)

– GIẢI THƯỞNG KAIZEN: CẢI TIẾN TIẾP TỤC CÔNG TÁC B ASSNG HỢP TÁC CÔNG NGHỆ (TPA)

GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM

2016

– GIẢI THƯỞNG BẠC BẠC THÁI LAN KAIZEN TỪ HIỆP HỘI KHUYẾN MÃI CÔNG NGHỆ (TPA) – THÁI NHẬT

2015

GIẢI THƯỞNG BẠC VÀNG GIẢI THƯỞNG KAIZEN BẠC VÀNG TỪ HIỆP HỘI KHUYẾN MÃI CÔNG NGHỆ (TPA) – THÁI NHẬT BẢN

2014

– GIẢI THƯỞNG KAIZEN (GIẢI THƯỞNG BRONZE – VĂN PHÒNG) TỪ HIỆP HỘI KHUYẾN MÃI CÔNG NGHỆ (TPA) – THÁI NHẬT

2013

– GIẢI THƯỞNG KAIZEN (GIẢI THƯỞNG VÀNG – TỰ ĐỘNG) TỪ HIỆP HỘI KHUYẾN MÃI CÔNG NGHỆ (TPA) – THÁI NHẬT

2010

– GIẢI THƯỞNG KAIZEN: CẢI TIẾN TIẾP TỤC CÔNG TÁC B ASSNG HỢP TÁC CÔNG NGHỆ (TPA)

– GIẢI THƯỞNG 5S THÁI LAN (GIẢI THƯỞNG VÀNG) B ASSNG HỢP ĐỒNG KHUYẾN MÃI CÔNG NGHỆ (TPA)

2009

– GIẢI THƯỞNG LEAN: GIẢM GIÁ CHẤT THẢI TỪ CÔNG VIỆC B ASSNG HỢP ĐỒNG CÔNG NGHỆ (TPA)

– GIẢI THƯỞNG KAIZEN: CẢI TIẾN TIẾP TỤC CÔNG TÁC B ASSNG HỢP TÁC CÔNG NGHỆ (TPA)

GIẢI THƯỞNG KHÁCH HÀNG

2012

– GIẢI THƯỞNG THỰC HIỆN BENDNG CÔNG TY TNHH CÔNG CỤ ĐIỆN KANG YONG

2005

– CHỨNG NHẬN ECO-ĐỐI TÁC 2005 CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG

– GIẢI THƯỞNG NHÀ CUNG CẤP NHÀ CUNG CẤP PREMIER 2005 CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN THOẠI (THÁI LAN).

– GIẤY CHỨNG NHẬN SQCI 2005 (NHÀ CUNG CẤP, CHẤT LƯỢNG, KIỂM SOÁT, ĐỔI MỚI) BỞI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG

2004

– GIẢI THƯỞNG VENDOR TỐT NHẤT CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG

– CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT GIẤY CHỨNG NHẬN LIÊN QUAN

– GIẢI THƯỞNG CUNG CẤP CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP B BYNG CÔNG TY TNHH ĐIỆN THOẠI (THÁI LAN).

2000

– GIẢI THƯỞNG KAIZEN (GIẢI THƯỞNG VÀNG – TỰ ĐỘNG) TỪ HIỆP HỘI KHUYẾN MÃI CÔNG NGHỆ (TPA) – THÁI NHẬT

1990

– GIẢI THƯỞNG THỰC HIỆN BỞI CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG (THAILAND).

GIẢI THƯỞNG XÃ HỘI & MÔI TRƯỜNG

2009

– GIẢI THƯỞNG CSR BỞI SỞ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1997

– TIẾT KIỆM GIẢI THƯỞNG LỚN OZONE THEO SỞ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1989

– XUẤT KHẨU XUẤT SẮC GIẢI THƯỞNG CỦA BỘ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1987

– HONOR AWARD OF THE YEAR (INDUSTRIAL EXPORTER) BY ECONOMIC PART NEWSPAPER

– OUTSTANDING PRODUCT AWARD FROM ECONOMIC PATH NEWSPAPER

GIẢI THƯỞNG CSR

2015

– Giấy chứng nhận công ty ESG 100 (Sự cẩn thận về môi trường, xã hội và quản trị) từ Học viện Thaipat

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.