Giải thưởng Thepthong

Vào thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2011 – Ông Suraporn Simakulthorn, Chủ tịch của Kulthorn Kirby PLC đã nhận “Giải thưởng Thep Thong số 12” từ Nguyên soái của Không quân Hoàng gia Thái Lan Kamtorn Sinthawanon, Ủy viên Hội đồng Cơ mật – HM The King. KKC là người nhận giải thưởng năm 2010 cho vai trò là Công ty xuất sắc của năm.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.