Đã ký để chúc phúc cho dịp tốt lành của việc gia nhập ngai vàng

Ngày 9 tháng 6 năm 2016 Bà Suraphon Simakulthorn, nhóm quản lý và đại diện của các công ty trong Tập đoàn Kulthorn Ký để chúc phúc Hoàng thượng Nhân dịp tốt lành kỷ niệm 70 năm ngai vàng tại Sahathai Thai Pavilion Cục Hoàng gia

Khun Suraporn Simakulthorn đã dẫn dắt Đội ngũ nhân viên Kulthorn tặng hoa và những cuốn sách chúc mừng cho Hoàng thượng nhân dịp kỷ niệm 70 năm gia nhập ngai vàng

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.